rèn luyện
Tránh những rủi ro đáng tiếc

Tránh những rủi ro đáng tiếc

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến đuối nước như điều kiện địa lý sông hồ dày đặc, mùa hè nóng bức, các em bất cẩn rủ nhau đi tắm trong khi các kỹ năng an toàn phòng tránh đuối nước còn sơ sài.

Đội bóng vượt ranh

Đội bóng vượt ranh Gần 20 hoạt động với mục đích ban đầu là tạo một sân chơi rèn luyện sức khỏe, đội bóng giáo xứ Chánh tòa GP Thanh Hóa dần dà đã mở thêm cho mình nhiều đích đến khác