rừng phòng hộ
Hoa hậu và rừng

Hoa hậu và rừng

Rừng phòng hộ này do người dân địa phương trồng từ năm 1976, để bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, hạn chế thiên tai, điều hòa khí hậu, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.