rượu
Trả lại tên cho rượu !

Trả lại tên cho rượu !

Đã lâu lắm rồi, chắc chẳng còn ai nhớ chính xác mốc thời gian xuất hiện hương vị rượu gạo. Chỉ biết rằng, trong các hội hè, đình đám, ma chay, cưới hỏi...

Hòa rượu với nước trong thánh lễ

Hòa rượu với nước trong thánh lễ Ngay từ thế kỷ II, khi tường thuật về Nghi thức Thánh lễ, thánh Justinô đã nhắc tới việc pha nước vào rượu: “Rồi một người sẽ mang bánh và một chén rượu đã hòa với nước lên cho vị chủ tọa trên anh em”