Tin mới

Truyền giáo tại Việt Nam hôm nay
Truyền giáo tại Việt Nam hôm nay
Tâm hồn con người Việt Nam đang như được đánh thức bởi thế giới thần thiêng. Sự phát triển các lễ hội không chỉ là một phát triển văn hóa, mà cũng là phát triển tâm thức về thế giới thần thiêng. Hiện tượng đó được nhận thấy ở những...
Sống tuần thánh với tinh thần nghèo khó và khiêm nhường
Sống tuần thánh với tinh thần nghèo khó và khiêm nhường
Khó nghèo và khiêm nhường còn là nhận biết mình chẳng có công phúc gì, mà chỉ cậy tin mến yêu Chúa là Đấng xót thương vô cùng.
Truyền giáo tại Việt Nam hôm nay
Truyền giáo tại Việt Nam hôm nay
Tâm hồn con người Việt Nam đang như được đánh thức bởi thế giới thần thiêng. Sự phát triển các lễ hội không chỉ là một phát triển văn hóa,...
Sống tuần thánh với tinh thần nghèo khó và khiêm nhường
Sống tuần thánh với tinh thần nghèo khó và khiêm nhường
Khó nghèo và khiêm nhường còn là nhận biết mình chẳng có công phúc gì, mà chỉ cậy tin mến yêu Chúa là Đấng xót thương vô cùng.