sốt sắn
Nâng niu việc hát cộng đoàn

Nâng niu việc hát cộng đoàn

Giáo hội luôn khuyến khích hát cộng đoàn để mọi người có thể tham gia tích cực hơn trong cử hành phụng vụ. Chính vì thế, việc này cần được nâng niu thường xuyên để ngày càng lan tỏa.