suy nghĩ sự đời
Suy gẫm về Thánh giá

Suy gẫm về Thánh giá

Mùa Chay là thời gian hồi tâm. Hồi tâm sẽ sinh ích lợi cho phần rỗi. Để được như vậy, việc hồi tâm cần được thực hiện trong những điều kiện thuận lợi. Những điều kiện thuận lợi sẽ là một không gian thinh lặng, một thời gian yên tĩnh, một nội tâm tách rời khỏi những ồn ào, nhất là một sự an nghỉ tập trung vào Lời Chúa.

Đổi mới

Đổi mới Đêm hôm qua mình chỉ ngủ 5 tiếng đồng hồ, còn 2 tiếng nữa thì nằm chỏng gọng suy nghĩ sự đời. Sự đời nằm trong sự đạo. Mình gẫm lại chuyện xưa để lý giải chuyện rước lễ hôm nay.