tái hôn
Amoris Laetitia niềm vui tình yêu

Amoris Laetitia niềm vui tình yêu

Tông huấn Amoris Laetitia - Niềm vui Tình yêu đã được công bố vào ngày 8.4, được đánh giá là tôn trọng các nội dung đã thảo luận ở Thượng Hội đồng Giám mục về Gia đình, bản văn khuyến khích Giáo hội nâng đỡ các đôi vợ chồng và các gia đình “trong sự dấn thân và những khó khăn của họ”.

Người ly dị tái hôn có thể được rước lễ

Người ly dị tái hôn có thể được rước lễ THĐGM về gia đình đã mở ra hy vọng cho người ly dị tái hôn - theo từng trường hợp cụ thể - về việc được rước lễ trở lại.

Tình yêu Thiên Chúa không loại trừ người tái hôn

Tình yêu Thiên Chúa không loại trừ người tái hôn Đức Phanxicô khẳng định: “Dù việc tái hôn của người ly dị đi ngược lại bí tích hôn phối, Giáo hội vẫn chào đón họ trong tư cách người mẹ đầy yêu thương”.