tâm đức
Trách nhiệm của người thầy thuốc

Trách nhiệm của người thầy thuốc

Có người bạn từ Mỹ về chơi, chúng tôi tụ họp lên kế hoạch cho một chuyến đi chơi xa, dịp này rủ thêm anh T – một bác sĩ thân thiết với nhóm đang công tác ở trạm y tế phường.