tập hát
Trái tim  xanh

Trái tim xanh

Ngoài việc dâng lời ca tiếng hát phục vụ thánh lễ và cộng đoàn, ca đoàn Giới Trẻ giáo xứ Đaminh Ba Chuông (hạt Phú Nhuận, TGP.TPHCM) còn có thêm các hoạt động bác ái xã hội phù hợp.