Giao thông cận Tết

Giao thông cận Tết Sinh viên, lao động nhập cư về quê, người buôn liên tỉnh tranh thủ đánh hàng từ thành phố, từ cửa khẩu và các chợ đầu mối kinh doanh vào dịp Tết