Tin mới

Kho báu tiết lộ cuộc đời và khổ hình của Chúa Giêsu
Kho báu tiết lộ cuộc đời và khổ hình của Chúa Giêsu
Cơ quan Cổ vật Israel đã mở cửa “kho báu” quốc gia chuyên lưu giữ những cổ vật quý giá nhất trong lịch sử nước này, qua đó cho phép người thời nay hình dung được cuộc đời trần thế mà Chúa Giêsu đã trải qua.

Thứ Sáu Tuần Thánh trên khắp thế giới
Thứ Sáu Tuần Thánh trên khắp thế giới
Từ Thành Jerusalem đến Philippines, cộng đồng Kitô hữu trên khắp năm châu đã tham gia nhiều sự kiện để tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu.
Nét văn hóa dân tộc trong đời sống Công giáo
Nét văn hóa dân tộc trong đời sống Công giáo
Hội nhập văn hóa dân tộc Việt vào đời sống Công giáo làm cho Tin Mừng trở nên gần gũi, dễ thấm nhuần vào trong đời sống của người Kitô hữu.
“Tôi mơ ước một Giáo hội là mẹ và là mục tử”
“Tôi mơ ước một Giáo hội là mẹ và là mục tử”
Phỏng vấn Ðức cha Ðaminh Nguyễn Văn Mạnh (NVM), tân Giám mục phó giáo phận Ðà Lạt

Kho báu tiết lộ cuộc đời và khổ hình của Chúa Giêsu
Kho báu tiết lộ cuộc đời và khổ hình của Chúa Giêsu
Cơ quan Cổ vật Israel đã mở cửa “kho báu” quốc gia chuyên lưu giữ những cổ vật quý giá nhất trong lịch sử nước này, qua đó cho phép...
Thứ Sáu Tuần Thánh trên khắp thế giới
Thứ Sáu Tuần Thánh trên khắp thế giới
Từ Thành Jerusalem đến Philippines, cộng đồng Kitô hữu trên khắp năm châu đã tham gia nhiều sự kiện để tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu.
Nét văn hóa dân tộc trong đời sống Công giáo
Nét văn hóa dân tộc trong đời sống Công giáo
Hội nhập văn hóa dân tộc Việt vào đời sống Công giáo làm cho Tin Mừng trở nên gần gũi, dễ thấm nhuần vào trong đời sống của người Kitô...
“Tôi mơ ước một Giáo hội là mẹ và là mục tử”
“Tôi mơ ước một Giáo hội là mẹ và là mục tử”
Phỏng vấn Ðức cha Ðaminh Nguyễn Văn Mạnh (NVM), tân Giám mục phó giáo phận Ðà Lạt