Tin vào Thiên Chúa giàu lòng thương xót

Tin vào Thiên Chúa giàu lòng thương xót Cách đây 41 năm, chính tại nhà nguyện này, chính tại chỗ này, tôi đã được thụ phong Giám mục.

Truyền giáo trong thời sau hết

Truyền giáo trong thời sau hết Trong thư thứ hai gởi giám mục Timôthê, thánh Phaolô đã tỏ lộ một tình yêu dạt dào của người cha sắp ra đi. Một là tình yêu đối với người môn đệ ngài tin cậy là Timôthê, hai là tình yêu đối với giáo đoàn đã trao phó cho Timôthê.

Đón nhận những sáng kiến của Chúa

Đón nhận những sáng kiến của Chúa Đời người là một lịch sử. Đối với người sống đức tin, lịch sử đời mình được coi là một chuyến đi về với Chúa. Diễn tả chuyến đi này là điều không dễ. Ở đây, chỉ xin được nói lên một nét nổi bật. Nét nổi bật đó là đón nhận được những sáng kiến của Chúa dành riêng cho mình.

Vấn đề nêu “một lô” ý lễ trong kinh nguyện Thánh Thể (P1)

Vấn đề nêu “một lô” ý lễ trong kinh nguyện Thánh Thể Thông thường, ý lễ cũng được xướng đọc chen giữa Kinh nguyện Thánh Thể. Thực hành này phổ biến đến độ hầu như làm cho đông đảo tín hữu nghĩ rằng đây là một điều bình thường, đúng đắn và sốt sắng.