Thánh Antôn Pađua
Thánh Antôn Pađua

Thánh Antôn Pađua

Thánh Antôn Pađua rất thông giỏi, đặc biệt về khoa Kinh Thánh. Người ta hâm mộ Antôn đến nỗi đã thường đóng các cửa tiệm của họ để đến nghe Thánh nhân thuyết giảng.