Giáo hội mà tôi mong đợi (P9)

Giáo hội mà tôi mong đợi (P9) Tôi vẫn tiếp tục suy nghĩ về đề tài này của Giáo hội và thử tìm hiểu xem “đồng cảm với Giáo hội” mà thánh I-nhã đã từng nói trong các buổi linh thao mang ý nghĩa gì đối với Giáo hoàng Phanxicô

Giáo hội mà tôi mong đợi (P6)

Giáo hội mà tôi mong đợi (P6) Dòng Tên được thánh Inhaxio Loyola (1491-1556) cùng một số đấng đồng sáng lập tiên khởi, chuyên phục vụ giáo hoàng và được sai đi khắp cùng thế giới