thanh lao công
Phêrô Lý Chánh Trung suốt đời dấn thân theo niềm tin Kitô giáo

Phêrô Lý Chánh Trung suốt đời dấn thân theo niềm tin Kitô giáo

Anh Lý Chánh Trung được Chúa gọi về sáng sớm ngày 13.3.2016. Buổi chiều đi viếng anh, thấy di ảnh tôi mường tượng như còn rất trẻ và trên quan tài ghi tên thánh Phêrô để cầu nguyện cho người quá vãng.