thánh lễ trực tuyến
Thánh lễ trực tuyến:  Phương thế sống đạo  trong thời dịch

Thánh lễ trực tuyến: Phương thế sống đạo trong thời dịch

Nhớ lại thời điểm giãn cách xã hội toàn quốc vào tháng 4.2020, thánh lễ trực tuyến thay cho thánh lễ ở thánh đường tập trung đông người là phương cách phụng vụ tích cực của người tín hữu để chung tay với cộng đồng vượt qua mùa dịch.

Ðằng sau thánh lễ trực tuyến

Ðằng sau thánh lễ trực tuyến Chưa bao giờ tín hữu Công giáo phải chịu cảnh không được đến nhà thờ tham dự thánh lễ lâu như hiện nay.