thành nadaret
Tôi đọc sách Đức Giáo Hoàng

Tôi đọc sách Đức Giáo Hoàng

Tôi vừa được hân hạnh đọc qua cuốn sách “Chúa Giêsu thành Nadaret”. Tác giả sách là Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI. Sách khổ lớn, dày hơn 400 trang. Một phần lớn sách này được viết trước khi tác giả lên ngôi Giáo hoàng. Tôi đọc bản dịch bằng tiếng Pháp.