Thánh Phêrô Ðoàn Công Quí
Lễ giỗ 160 năm Thánh Phêrô Ðoàn Công Quí

Lễ giỗ 160 năm Thánh Phêrô Ðoàn Công Quí

Các cựu chủng sinh thuộc Tiểu Chủng viện Á Thánh Quí - Cần Thơ và con cháu trong dòng họ, ngày 18.7 đã cùng nhau tổ chức lễ giỗ nhân tròn 160 năm Thánh Phêrô Ðoàn Công Quí về nhà Cha trên trời.