Thánh sử Marcô
Thánh sử Marcô

Thánh sử Marcô

Thánh Marcô là người môn đệ rất yêu dấu của Thánh Phêrô. Ngài đã viết lại cuộc đời của Chúa Giêsu một cách mạch lạc và rõ ràng theo chương mục dựa theo lời giảng dạy của Thánh Phêrô.