Thánh Timôthêô
Thánh Timôthêô và thánh Titô

Thánh Timôthêô và thánh Titô

Thánh Timôthêô và thánh Titô đã dâng hiến cả cuộc đời, thời giờ và sức lực của mình cho Chúa Giêsu. Các ngài là những môn đệ đích thực của thánh Phaolô.