thế hệ ông bà
Rút ngắn khoảng cách giữa các thế hệ

Rút ngắn khoảng cách giữa các thế hệ

Các thành viên trong gia đình cách nhau về tuổi tác thường có suy nghĩ và lối sống khác nhau. Nếu không xóa đi những cách biệt này, mối quan hệ ruột thịt có nguy cơ lỏng lẻo, khó hòa hợp, ấm êm!