Trở lại trường xưa

Trở lại trường xưa Tình cờ, tôi gặp lại thầy dạy Sử năm lớp 12 của mình trong một lần đi khám bệnh. Thầy gầy đi nhiều, tóc cũng bạc hơn hẳn, hỏi thăm thì biết thầy đang điều trị ung thư.