Nhớ xưa, ngẫm nay…

Nhớ xưa, ngẫm nay… Nhớ thời tiểu học rồi trung học đệ nhất cấp (cấp 2 bây giờ), tôi thật ganh tỵ với những bạn được ba mẹ hay anh chị dạy kèm. Bản thân tôi thì phải tự mình “đánh vật” với bài vở bởi cha quá bận rộn với công việc, còn mẹ không thể dạy

Nhìn từ kỳ thi hai trong một năm nay

Nhìn từ kỳ thi hai trong một năm nay Những ngày qua, gia đình nào có con em thi đại học đều hết sức quan tâm đến kết quả của kỳ thi quan trọng này. Tuy nhiên, khác với những năm trước, kết quả thi đại học được xét theo hình thức mới, đã tạo nên những ý kiến khác biệt.