thi đại học
Tâm sự của một người cha

Tâm sự của một người cha

Con gái duy nhất của tôi vừa hoàn thành kỳ thi quan trọng trong đời, tốt nghiệp THPT và đủ điểm vào hệ cao đẳng ngành xét nghiệm. Nhìn điểm số cháu copy trên mạng và lưu trong thẻ nhớ chiếc “dế” sành điệu, tôi vui khôn tả cho dù điểm chỉ đủ suýt xao cho mảnh bằng tú tài và lách vừa vặn vào hệ cao đẳng.