Thư viện điện tử
Sắp có thử viện điện tử Công giáo Việt Nam

Sắp có thử viện điện tử Công giáo Việt Nam

Thư viện điện tử Công giáo Việt Nam đang được chuẩn bị và sẽ ra mắt trong tương lai gần, với mục đích giúp người Công giáo có thể tìm đọc, sử dụng các sách của tiền nhân đã viết trong quá khứ cũng như lưu trữ cho thế hệ mai sau.