Thư viện Hội đồng Giám mục Việt Nam
THÀNH LẬP THƯ VIỆN HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

THÀNH LẬP THƯ VIỆN CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

Thư viện của Hội đồng Giám mục Việt Nam được đặt tại lầu 2 của trụ sở Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam, địa chỉ: 72/12 Trần Quốc Toản, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.