thu xếp
"Kế hoạch" bị...vỡ?

"Kế hoạch" bị...vỡ?

Em và chồng kết hôn được hơn hai năm, tụi em đã đặt ra mục tiêu cho mình: khi nào có khả năng mua được căn nhà riêng thì mới sinh con. Nói là vậy nhưng tháng rồi em tính nhầm ngày dẫn đến “vỡ kế hoạch”.