Thượng Hội đồng Giám mục về Amazon
“Ðừng để trái tim trở nên chai sạn”

“Ðừng để trái tim trở nên chai sạn”

Sau 3 tuần nghị sự tại Vatican, Thượng Hội đồng Giám mục về vùng Amazon đã bế mạc vào ngày 27.10, gợi mở những hướng đi trong tương lai vì Ngôi Nhà Chung mà Chúa đã ban cho nhân loại, và cũng vì sự tồn vong của những bộ tộc bản địa.

Thượng Hội đồng Giám mục về vùng Amazon đã sẵn sàng

Thượng Hội đồng Giám mục về vùng Amazon đã sẵn sàng Ngày 21.9.2019, Tòa Thánh đã công bố danh sách các tham dự viên của Thượng Hội đồng Giám mục ngoại thường về Amazon, được tổ chức tại Vatican từ ngày 6 đến 27.10.2019.