Chi tiêu tiền thưởng Tết

Chi tiêu tiền thưởng Tết Có người phấn khởi nhưng cũng có người ngậm ngùi với tiền thưởng Tết. Tuy nhiên, dù nhiều hay ít, khoản này được người lao động lên kế hoạch chi tiêu từ rất sớm.