Đức Giáo Hoàng và mạng xã hội

Đức Giáo Hoàng và mạng xã hội Kể từ thời Đức Bênêđictô XVI, mạng xã hội đã trở thành một phương tiện quen thuộc để Tòa Thánh mở rộng vòng tay với cộng đồng

Đức Phanxicô trả lời phỏng vấn của Paris Match: Văn hóa gặp gỡ cho muôn thuở

Đức Phanxicô trả lời phỏng vấn của Paris Match:  Văn hóa gặp gỡ cho muôn thuở “Khi một linh mục cử hành thánh lễ, dĩ nhiên linh mục ấy đang dâng lễ trước mặt các tín hữu, nhưng quan trọng hơn hết, linh mục ấy đang dâng lễ trước sự hiện diện của Chúa”.