Tổng thống Vladimir Putin
Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin

Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin

Chiều 10.6.2015, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Tổng thống Liên bang Nga, ông Vladimir Putin, và đặc biệt thảo luận trong 50 phút về vấn đề Ucraina và Trung Đông.