Cùng Công giáo và Dân tộc về nguồn

Cùng Công giáo và Dân tộc về nguồn Sống ở Cực Nam tổ quốc, đau đáu với nỗi lo chung trước những vấn nạn xã hội ngày càng phức tạp xung quanh và trên từng trang báo, trong bản tin truyền hình...