Tổng giám mục Justin Welby
ĐỨC GIÁO HOÀNG TIẾP GIÁO CHỦ ANH GIÁO

ĐỨC GIÁO HOÀNG TIẾP GIÁO CHỦ ANH GIÁO

Đức Phanxicô đã gặp gỡ Đức Tổng giám mục Canterbury, Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo Justin Welby vào ngày 27.10, cùng với Giám đốc mới của Trung tâm Anh giáo tại Rome, Đức Tổng giám mục Burundi, Bernard Ntahoturi.