Ðức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Ðọc: “Mục tử tràn đầy niềm vui”

Ðức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Ðọc: “Mục tử tràn đầy niềm vui” Thánh lễ giỗ cầu nguyện cho Ðức Tổng Phaolô để tưởng nhớ 3 năm ngày ngài mất được cử hành vào thứ Bảy 6.3.2021. Ðức Tổng Giám mục Huế Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch HÐGMVN, đã chủ sự.

Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Tổng Phaolô tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Tổng Phaolô tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn Sáng 16.3, cha Inhaxiô Hồ Văn Xuân đã chủ tế thánh lễ cầu nguyện cho Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc tại nhà thờ Chánh tòa Đức Bà Sài Gòn.

Di quan Đức Tổng Phaolô từ Tòa Tổng Giám mục sang nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Di quan Đức Tổng Phaolô từ Tòa Tổng Giám mục sang nhà thờ Đức Bà Sài Gòn Sáng 16.3, linh cữu Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc đã được đưa từ Tòa Tổng Giám mục sang nhà thờ Chánh tòa Đức Bà Sài Gòn.

Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc về với Chúa

Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc về với Chúa Vào 22 giờ 10 ngày 6.3 giờ Rome, tức 4g10 ngày 7.3 giờ Việt Nam, Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn đọc đã được Chúa gọi về.

Lễ đặt viên đá đầu tiên xây tòa nhà Báo Công Giáo Và Dân Tộc

Lễ đặt viên đá đầu tiên xây tòa nhà Báo Công Giáo Và Dân Tộc Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc chủ sự lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng tòa nhà Báo Công Giáo Và Dân Tộc.