Tin mới

Bế mạc Tổng hội dòng Ða Minh
Bế mạc Tổng hội dòng Ða Minh
Sau gần một tháng diễn ra, Tổng hội dòng Ða Minh đã kết thúc bằng thánh lễ bế mạc vào sáng Chúa nhật, 4.8.2019, tại Trung tâm Mục vụ đền thánh Martinô Hố Nai - Biên Hòa.

Một linh mục châu Á làm Tổng quyền dòng Ða Minh
Một linh mục châu Á làm Tổng quyền dòng Ða Minh
Trong cuộc bầu chọn diễn ra vào sáng thứ Bảy, 13.7.2019, cha Gerard Francisco Timoner III, người Philippines, đã được chọn làm Bề trên Tổng quyền thứ 88 của dòng Ða Minh. Cha cũng là linh mục châu Á đầu tiên giữ chức vụ này.

Bế mạc Tổng hội dòng Ða Minh
Bế mạc Tổng hội dòng Ða Minh
Sau gần một tháng diễn ra, Tổng hội dòng Ða Minh đã kết thúc bằng thánh lễ bế mạc vào sáng Chúa nhật, 4.8.2019, tại Trung tâm Mục vụ đền...
Một linh mục châu Á làm Tổng quyền dòng Ða Minh
Một linh mục châu Á làm Tổng quyền dòng Ða Minh
Trong cuộc bầu chọn diễn ra vào sáng thứ Bảy, 13.7.2019, cha Gerard Francisco Timoner III, người Philippines, đã được chọn làm Bề trên Tổng quyền thứ 88 của dòng...