Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel, và Raphael
Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel, và Raphael

Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel, và Raphael

Các ngài là những thiên thần; cụ thể hơn, các ngài là những tổng lãnh thiên thần. Các ngài làm nhiệm vụ bảo vệ con người; và chúng ta biết đôi chút về mỗi vị từ kho tàng Kinh Thánh.