trách nhiệm
Gia đình là nền tảng của hành xử văn minh

Gia đình là nền tảng của hành xử văn minh

Giáo dục về văn hóa ứng xử là một phạm trù không bao giờ thiếu trong giáo dục gia đình, đó là nền tảng đạo đức vững chắc giúp con trẻ có những suy nghĩ cũng như thái độ đúng đắn sau này

Một cách giáo dục ý thức trách nhiệm ?

Một cách giáo dục ý thức trách nhiệm ? Nhiều phụ huynh học sinh lên tiếng phản đối nhà trường “bắt” con mình quét lớp, vệ sinh bàn ghế, hành lang… Có người gợi ý cả nhóm cùng đóng thêm tiền thuê hoặc trả cho tạp vụ làm công việc vệ sinh dùm con trẻ.