Tin mới

Hơn 500 thừa sai Lòng Thương Xót họp mặt tại Rôma
Hơn 500 thừa sai Lòng Thương Xót họp mặt tại Rôma
Kể từ năm 2000, Chúa nhật sau Chúa nhật Phục Sinh được chọn là Chúa nhật của Lòng Chúa Thương Xót.
Vật phẩm kỷ niệm trong đời sống đạo
Vật phẩm kỷ niệm trong đời sống đạo
Là người Công giáo, ắt hẳn ai cũng đã từng nhận được một vật phẩm kỷ niệm liên quan đến đạo. Dù là bức tượng, quyển Kinh Thánh hay chuỗi hạt, tranh treo... thì cũng đã trở thành vật gắn bó và gợi lại nhiều câu chuyện thân thương trong...
Cỗ tràng hạt là báu vật diệu kỳ
Cỗ tràng hạt là báu vật diệu kỳ
Cầm cỗ tràng hạt trên tay, là ta nhìn thấy hiện ra trong đôi mắt cả một công trình cứu độ yêu thương đến độ không hiểu nổi tình thương của Chúa.

Chuyện nghề làm chuỗi Mân Côi
Chuyện nghề làm chuỗi Mân Côi
Bắt đầu từ những nhà sách Công giáo lớn ở Sài Gòn, chúng tôi lân la hỏi thăm xem họ lấy tràng hạt ở đâu về bán, chút ái ngại ban đầu, nhưng với sự chân thành, tôi được chỉ đến khu cửa hàng ở Fatima Bình Triệu.
Hơn 500 thừa sai Lòng Thương Xót họp mặt tại Rôma
Hơn 500 thừa sai Lòng Thương Xót họp mặt tại Rôma
Kể từ năm 2000, Chúa nhật sau Chúa nhật Phục Sinh được chọn là Chúa nhật của Lòng Chúa Thương Xót.
Vật phẩm kỷ niệm trong đời sống đạo
Vật phẩm kỷ niệm trong đời sống đạo
Là người Công giáo, ắt hẳn ai cũng đã từng nhận được một vật phẩm kỷ niệm liên quan đến đạo. Dù là bức tượng, quyển Kinh Thánh hay chuỗi...
Cỗ tràng hạt là báu vật diệu kỳ
Cỗ tràng hạt là báu vật diệu kỳ
Cầm cỗ tràng hạt trên tay, là ta nhìn thấy hiện ra trong đôi mắt cả một công trình cứu độ yêu thương đến độ không hiểu nổi tình thương...
Chuyện nghề làm chuỗi Mân Côi
Chuyện nghề làm chuỗi Mân Côi
Bắt đầu từ những nhà sách Công giáo lớn ở Sài Gòn, chúng tôi lân la hỏi thăm xem họ lấy tràng hạt ở đâu về bán, chút ái ngại...