Vật phẩm kỷ niệm trong đời sống đạo

Vật phẩm kỷ niệm trong đời sống đạo Là người Công giáo, ắt hẳn ai cũng đã từng nhận được một vật phẩm kỷ niệm liên quan đến đạo. Dù là bức tượng, quyển Kinh Thánh hay chuỗi hạt, tranh treo... thì cũng đã trở thành vật gắn bó và gợi lại nhiều câu chuyện thân thương trong cuộc sống.

Cỗ tràng hạt là báu vật diệu kỳ

Cỗ tràng hạt là báu vật diệu kỳ Cầm cỗ tràng hạt trên tay, là ta nhìn thấy hiện ra trong đôi mắt cả một công trình cứu độ yêu thương đến độ không hiểu nổi tình thương của Chúa.

Chuyện nghề làm chuỗi Mân Côi

Chuyện nghề làm chuỗi Mân Côi Bắt đầu từ những nhà sách Công giáo lớn ở Sài Gòn, chúng tôi lân la hỏi thăm xem họ lấy tràng hạt ở đâu về bán, chút ái ngại ban đầu, nhưng với sự chân thành, tôi được chỉ đến khu cửa hàng ở Fatima Bình Triệu.