Cuộc chiến giữa những “Bầu nước lã”

Cuộc chiến giữa những  “Bầu nước lã” Nếu tục ngữ có câu: “Một giọt máu đào hơn ao nước lã” dùng để chỉ sự thắm thiết giữa những người có cùng huyết thống với nhau thì mối quan hệ giữa các chị em dâu được ví như “một bầu nước lã”.