trứng phục sinh
Lễ Phục Sinh tại “xứ sở chuột túi”

Lễ Phục Sinh tại “xứ sở chuột túi”

Là một đất nước đa sắc tộc và đa văn hóa, lễ Phục Sinh tại “xứ sở chuột túi” được xem như một trong những thời điểm đặc biệt trong năm có ảnh hưởng lớn đối với hầu hết người dân theo đạo Kitô giáo hay không tôn giáo.