Tu hội Chúa Giêsu
Những tu sĩ đi giữa dòng đời

Những tu sĩ đi giữa dòng đời

Chứng nhân cho Thiên Chúa giữa đời bằng cách sống và làm các ngành nghề của xã hội như giáo dục, y tế, bác ái xã hội… là điều mà mọi tu sĩ trong tu hội Chúa Giêsu (IJ) luôn hướng đến từ những ngày mới được thành lập đến nay.