Tin mới

Tận hiến âm thầm trên đất cảng
Tận hiến âm thầm trên đất cảng
Chọn lễ Ðức Mẹ Dâng Mình làm ngày bổn mạng, các nữ tu của tu hội Tận Hiến Hải Phòng âm thầm dâng trọn đời mình vào công cuộc phục vụ tha nhân với niềm khát mong danh Cha cả sáng.
Tận hiến âm thầm trên đất cảng
Tận hiến âm thầm trên đất cảng
Chọn lễ Ðức Mẹ Dâng Mình làm ngày bổn mạng, các nữ tu của tu hội Tận Hiến Hải Phòng âm thầm dâng trọn đời mình vào công cuộc phục...