Tin mới

Dòng nước ngoài và nỗ lực dấn thân tại Việt Nam
Dòng nước ngoài và nỗ lực dấn thân tại Việt Nam
Cùng với Giáo hội địa phương phục vụ cho những nhu cầu tại chỗ, nhiều dòng tu nước ngoài đã và đang có các cách hiện diện tại Việt Nam làm tỏa lan tình bác ái như Tin Mừng mời gọi.

Mối duyên với Ursuline
Mối duyên với Ursuline
Ursuline - dòng có tuổi đời gần 500 năm đã mang linh đạo ơn gọi của dòng gieo vào lòng đất Việt.

Những “tông đồ dân ngoại”
Những “tông đồ dân ngoại”
Từ nỗi thao thức mạnh mẽ với việc thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng của linh mục sáng lập Louis Bertrand Cao Ðức Thuận, hiệp hội Thánh Phaolô Tông đồ Dân ngoại đã được hình thành trên đất Việt để tiếp nối con đường đem Chúa đến cùng...
Những tu sĩ với trái tim trên ngực áo
Những tu sĩ với trái tim trên ngực áo
Trái tim cũng là phần chính trong huy hiệu mà các tu sĩ dòng Thương Khó Chúa Giêsu mang trên ngực. Trái tim để diễn tả mầu nhiệm tình yêu, đồng thời nhắc nhở mỗi người sống hết mình với lý tưởng mà bản thân đã chọn lựa là hăng...
Ðội banh ở một tu đoàn nữ
Ðội banh ở một tu đoàn nữ
Chuyện đội bóng nữ ở Việt Nam hiện nay không phải hiếm, nhưng ở một dòng tu, lại là dòng nữ mà có một đội bóng thì đúng là chuyện… xưa nay chưa từng nghe.
Thánh Tâm Chúa hiện diện giữa muôn người
Thánh Tâm Chúa hiện diện giữa muôn người
138 năm hình thành và phát triển, 32 năm chính thức hoạt động tại Việt Nam, dòng nữ Trợ thế Thánh Tâm Chúa Giêsu (HSC) vẫn lặng thầm chăm lo cho những người khiếm khuyết, hầu góp phần làm cho yêu thương tỏa lan cùng thời gian.

Tận hiến âm thầm trên đất cảng
Tận hiến âm thầm trên đất cảng
Chọn lễ Ðức Mẹ Dâng Mình làm ngày bổn mạng, các nữ tu của tu hội Tận Hiến Hải Phòng âm thầm dâng trọn đời mình vào công cuộc phục vụ tha nhân với niềm khát mong danh Cha cả sáng.
Dòng nước ngoài và nỗ lực dấn thân tại Việt Nam
Dòng nước ngoài và nỗ lực dấn thân tại Việt Nam
Cùng với Giáo hội địa phương phục vụ cho những nhu cầu tại chỗ, nhiều dòng tu nước ngoài đã và đang có các cách hiện diện tại Việt Nam...
Mối duyên với Ursuline
Mối duyên với Ursuline
Ursuline - dòng có tuổi đời gần 500 năm đã mang linh đạo ơn gọi của dòng gieo vào lòng đất Việt.

Những “tông đồ dân ngoại”
Những “tông đồ dân ngoại”
Từ nỗi thao thức mạnh mẽ với việc thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng của linh mục sáng lập Louis Bertrand Cao Ðức Thuận, hiệp hội Thánh Phaolô...
Những tu sĩ với trái tim trên ngực áo
Những tu sĩ với trái tim trên ngực áo
Trái tim cũng là phần chính trong huy hiệu mà các tu sĩ dòng Thương Khó Chúa Giêsu mang trên ngực. Trái tim để diễn tả mầu nhiệm tình yêu,...
Ðội banh ở một tu đoàn nữ
Ðội banh ở một tu đoàn nữ
Chuyện đội bóng nữ ở Việt Nam hiện nay không phải hiếm, nhưng ở một dòng tu, lại là dòng nữ mà có một đội bóng thì đúng là chuyện…...
Thánh Tâm Chúa hiện diện giữa muôn người
Thánh Tâm Chúa hiện diện giữa muôn người
138 năm hình thành và phát triển, 32 năm chính thức hoạt động tại Việt Nam, dòng nữ Trợ thế Thánh Tâm Chúa Giêsu (HSC) vẫn lặng thầm chăm lo...
Tận hiến âm thầm trên đất cảng
Tận hiến âm thầm trên đất cảng
Chọn lễ Ðức Mẹ Dâng Mình làm ngày bổn mạng, các nữ tu của tu hội Tận Hiến Hải Phòng âm thầm dâng trọn đời mình vào công cuộc phục...