tử vì đạo
Nơi giam cầm Thánh tông đồ Phêrô và Phaolô

Nơi giam cầm Thánh tông đồ Phêrô và Phaolô

Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy chứng cứ ủng hộ giả thuyết rằng Thánh tông đồ Phêrô từng bị Hoàng đế Nero nhốt vào ngục tối trong lòng đất trước khi bị xử tử trên thập tự giá.

Những hậu duệ của Thánh Matthêu Gẫm bây giờ ở đâu?

Những hậu duệ của Thánh Matthêu Gẫm bây giờ ở đâu? Dù là dòng dõi mấy đời, dù trên gia phả cho thấy là họ hàng “xa thiệt xa”, nhưng những truyền nhân của Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm hôm nay vẫn chảy trong mình dòng máu tự hào, hãnh diện khó tả.