tu viện Westminster
Giải mã cánh cửa cổ xưa tại tu viện Westminster

Giải mã cánh cửa cổ xưa tại tu viện Westminster

Ðược đục đẽo vào thập niên 1050, cánh cửa này là phần duy nhất của tu viện Westminster (Anh) ban đầu còn sót lại cho đến ngày nay, và được xác định nhờ vào công nghệ hiện đại.