tượng cao nhất thế giới
Indonesia : Tượng Đức Mẹ cao nhất thế giới

INDONESIA : Tượng Đức Mẹ cao nhất thế giới

Tháng 8 này, gần bên “gua Maria” vừa mới khánh thành pho tượng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, cao bốn mươi hai mét. Đồng tác giả pho tượng cao nhất thế giới này là ba giáo dân địa phương: Kuncoro (45 tuổi), Adi Nugroho (40 tuổi) và Agung Hartanto (38 tuổi).