Ðể chủ chăn gần hơn với đàn chiên

Ðể chủ chăn  gần hơn với đàn chiên Một giáo xứ vững vàng khi các giáo hữu có sự gắn kết với nhau trong công việc chung. Trong những mối liên kết đó, tương quan giữa cha xứ và giáo dân là vô cùng quan trọng.

Chờ ngày phục sinh

Chờ ngày phục sinh Năm phụng vụ được Giáo hội phân chia thành 5 mùa gồm Vọng, Giáng Sinh, Chay, Phục Sinh và Thường Niên.

Tìm kiếm Thiên Chúa

Tìm kiếm Thiên Chúa Tìm kiếm Thiên Chúa là hành động con người vận dụng mọi khả năng để tìm biết Đấng Tạo Hóa. Đây là khuynh hướng tự nhiên của con người, một hữu thể tôn giáo.