Giới công giáo tiếp sức mùa thi

Giới công giáo tiếp sức mùa thi Nhiều giáo xứ, giáo phận hiện nay đã chu đáo chuẩn bị những chỗ trọ, suất cơm hay xe ôm miễn phí... phục vụ sĩ tử tham gia kỳ thi năm nay.