Một tỷ du khách, một tỷ cơ hội

Một tỷ du khách, một tỷ cơ hội Sứ điệp Tòa Thánh nhân Ngày Thế giới về du lịch 27.9 với chủ đề “Một tỷ du khách, một tỷ cơ hội”đã được Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ di dân và người lưu động công bố ngày 2.7.2015.