Tôi đã vào nghề như thế!

Tôi đã vào nghề như thế! Sống bằng nghề viết lách, quen kể câu chuyện của người khác bằng chữ nghĩa, song thực sự khi chia sẻ chính câu chuyện của mình tôi lại cảm thấy có chút khó khăn, bối rối..