Tin mới

Cám ơn sự gọt giũa
Cám ơn sự gọt giũa
Ngẫm sự đời nhiều cái hay, ngay trong khúc khuỷu quanh co vẫn đọng lại nhiều điều lung linh…
Tôi đã vào nghề như thế!
Tôi đã vào nghề như thế!
Sống bằng nghề viết lách, quen kể câu chuyện của người khác bằng chữ nghĩa, song thực sự khi chia sẻ chính câu chuyện của mình tôi lại cảm thấy có chút khó khăn, bối rối..
Cám ơn sự gọt giũa
Cám ơn sự gọt giũa
Ngẫm sự đời nhiều cái hay, ngay trong khúc khuỷu quanh co vẫn đọng lại nhiều điều lung linh…
Tôi đã vào nghề như thế!
Tôi đã vào nghề như thế!
Sống bằng nghề viết lách, quen kể câu chuyện của người khác bằng chữ nghĩa, song thực sự khi chia sẻ chính câu chuyện của mình tôi lại cảm thấy...